Friday, May 2, 2014

గులేబకావళి - 1938


( విడుదల తేది: 02.10.1938 బుధవారం )

లిబర్టీ పిక్చర్స్ వారి
దర్శకత్వం: కాళ్ళకూరి సదాశివరావు
సంగీతం: మాస్టర్ వసంత కుమార్ నాయుడు
తారాగణం: శకుంతల,కామేశ్వరరావు,వీర రాఘవ రెడ్డి,వెంకటప్పయ్య,
కన్నారావ్ భాగవతార్,రాజామణి,సుందరలీల   

                                      - ఈ క్రింది పాటలు,పద్యాలు అందుబాటులో లేవు - 

01. ఆహా యీ సుమచయమెంతో సౌగంధ్య౦బును - శకుంతల
02. ఇకనైనన్ చనుమా వివరము జగమంతయు నాటకరంగం -  వీర రాఘవ రెడ్డి
03. ఈశ్వరున్ సద్బక్తియే ముక్తికి మార్గము -  వీర రాఘవ రెడ్డి
04. ఏమి నా భాగ్యము సృష్టి గనగా లీలగ దోచెన్ - కన్నారావ్ భాగవతార్
05. కావమ్మా బందాని కానకపోనానుగాని -
06. కులమెల్లన్ నగుచుండ మిత్రులన్ లోకులన్ ( పద్యం ) - వెంకటప్పయ్య
07. తగునా నీ తనయను ఈ గతిసేయన్ నా ప్రాణవిభుని - శకుంతల
08. తన సుతుని జూచినంతనే తండ్రి ( పద్యం ) -
09. నరపతికినైన సామాన్య నరువకైనా ( పద్యం ) -  వీర రాఘవ రెడ్డి
10. నాతొ సరి పాచికలాడెదరా విలాసంబుగా నేడు - సుందరలీల
11. నాతోడి వైరమా నీకు తులువా తునకలుగా ( పద్యం ) - వెంకటప్పయ్య
12. నేడెంతో సుదిన౦బాహో సంతోషంబు కలిగెన్గా - శకుంతల,కామేశ్వరరావు
13. పొలతిరో నేను వాడివడబోసినదానను గాన ( పద్యం ) - రాజామణి
14. ప్రాయముండియు పతిలేని పడతి బ్రతుకు ( పద్యం ) - శకుంతల
15. ప్రియుడా నీ రాకకు తదేక దృష్టితోడ ( పద్యం ) - శకుంతల
16. భర్మహర్య౦బులను భోగభాగ్యములును ( పద్యం ) - కన్నారావ్ భాగవతార్
17. భామరో ప్రాణేశ్వరు నెటులో చేకూర్తున్ విధిగా - రాజామణి
18. మానసచోరా నీకిది తగునా మారుని శరముల కోర్వగా - శకుంతల
19. మాలతీ పూలా కనగ కనులవిందయేన్ ఆహా - శకుంతల
20. వందే వర శుభ వదనా  వనరుహ లోచన జయహే -
21. వన్నేగాడ నన్ వలచి వచ్చితివా వలపు జూపగా - సుందరలీల
22. వేడుకకు పాములను నింట పెంచుచుంట ( పద్యం ) - కన్నారావ్ భాగవతార్
23. శివే పాహిమాం ది పేరామౌంటిఫిలిం - బృందం
24. హా నాదు ప్రాణప్రియుని కనులార గాంచగలనా - సుందరలీల                


No comments:

Post a Comment