Thursday, February 2, 2012

చింతామణి - 1956భరణి వారి
దర్శకత్వం: పి. రామకృష్ణ
సంగీతం: అద్దేపల్లి రామారావు మరియు టి.వి.రాజు
సంగీత పర్యవేక్షణ: పి. భానుమతి
తారాగణం: ఎన్.టి. రామారావు, పి. భానుమతి, జమున, ఎస్.వి. రంగారావు,రేలంగి,
కె. రఘురామయ్య

01. అర్ధాంగలక్ష్మి ఐనట్టి ఇల్లాలిని తమ ఇంటి దాసిగా (పద్యం) - ఘంటసాల - చింతామణి నాటకము
02. అందాలు చిందేటి ఆనందసీమా రాగాలతూగే - పి.భానుమతి, ఎ.ఎం.రాజా - రచన: రావూరు
03. ఇంట రంభలవంటి ఇంతులుండగ సాని సంపర్క( పద్యం) - మాధవపెద్ది - చింతామణి నాటకము
04. ఇంతులు తారసిల్లు వరకే పురుషాగ్రాణలెంతలేసి (పద్యం) - పి.భానుమతి - చింతామణి నాటకము
05. ఎంత దయో చింతలపై పంతంబున పులుసుగాచి (పద్యం) - రేలంగి - చింతామణి నాటకము
06. కనరా శ్రీహరి లీలలు కనరా ఈ జగమంతా - కె. రఘురామయ్య - రచన: రావూరు
07. కస్తురీ తిలకం లలాటఫలకే వక్షస్ధలే కౌస్తుభం నాసాగ్రే - ఘంటసాల - శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతము 
08. కష్ట భరితంబు బహుళ దుఖ:ప్రదంబు సారరహిత(పద్యం) - ఘంటసాల - చింతామణి నాటకము
09. కలిగిన భాగ్యమెల్లను మొగంబున తెచ్చితి ఇప్పుడు (పద్యం) - మాధవపెద్ది - చింతామణి నాటకము
10. కాని రోజులు వచ్చి కళ్ళు మూసుకుపోయి చల్లగ సాని (పద్యం) - రేలంగి - చింతామణి నాటకము
11. కాళిందీపుళినే తమాలనిబిడిఛ్చాయే (శ్లోకము) - ఘంటసాల - రచన: రావూరు
12. చదివితి సమస్త శాస్త్రములు చదివి ఏమి ఫలము (పద్యం) - ఘంటసాల - చింతామణి నాటకము
13. చూచిన వేళ ఎట్టిదియో చూడక యుండిన నిన్నే(పద్యం) - ఘంటసాల- చింతామణి నాటకము
14. జయజయా సుందరా వనమాలి జయ - ఘంటసాల,పి. భానుమతి - రచన: రావూరు
15. తాపస వృత్తిబూని పృధుశ్చానమొనర్చియు నన్ను చేరగా (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
16. తల్లిరొ నీదువాదమృత ధారలు చేరికొనంగజేసె (పద్యం) - ఘంటసాల- చింతామణి నాటకము
17. తగునా నను నీట ముంచ తగునా కన్నీట ముంచ తగునా - పి.లీల - చింతామణి నాటకము
18. తాలిమి భూమికీడైన దాని వివేకమునన్ మదాల (పద్యం) - ఘంటసాల - చింతామణి నాటకము
19. తాతలనాటి క్షే త్రములెల్ల తెగనమ్మి దోసిళ్ళతొ (పద్యం) - మాధవపెద్ది - చింతామణి నాటకము
20. తనియధనుడు రూపసి యొప్పనివాడు వివేకి (పద్యం) - పి.లీల - చింతామణి నాటకము
21. తీయని వేణువు ఊదిన దారుల పరుగిడు రాధనురా పదముల - పి. భానుమతి - రచన: రావూరు
22. దివ్య స్ధలమంబగు తిరుపతి కొండను కోతిమూకను (పద్యం) - మాధవపెద్ది - చింతామణి నాటకము
23. నలువురు నోట గడ్డియిడ నవ్వులబుచ్చితి (పద్యం) - మాధవపెద్ది - చింతామణి నాటకము
24. నల్లనిమేని తోడ చిరునవ్వులు పర్వులిడంగ (పద్యం) - పి. భానుమతి - చింతామణి నాటకము
25. నను దేవేంద్రునిగా నొనర్తుననియెన్ నన్నేమియో ( పద్యం) - మాధవపెద్ది - చింతామణి నాటకము
26. పసిడి శీలమ్మునమ్మిన పతితవయ్యో (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య - చింతామణి నాటకము
27. పాపిని బ్రష్టురాల నటిబానిసనై బహునీచవృత్తిలో (పద్యం) - పి. భానుమతి - చింతామణి నాటకము
28. పున్నమీ చకోరినయీ తేవోయి హాయి జాబిలి - పి. భానుమతి - రచన: రావూరు
29. పూజ్యుల ఇంటను పుట్టిన చాలునా బ్రతుకొక్క ధర్మమై (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
30. బాలాయే నీలావపుశే నవకింకిణీక ఛాయాభిరామా ( పద్యం) - పి. భానుమతి
31. భక్తి భావమ్ము తొలుపారు బహుళగతుల ఆత్మచింతన (పద్యం) - కె.రఘురామయ్య
32. మేలాయే నీవేళ శ్రీ వేణుగోపాలా నీసాటి ఎవరోయి సామీ - పి. భానుమతి
33. మౌనులు సతతమున్ భజింపగనిపింపన్‌ (పద్యం) - పి. భానుమతి - చింతామణి నాటకము
34. రంగైన రవ్వనురా బంగరు మువ్వనురా నీపైన మోహమురా - పి.సుశీల
35. రావోయి రావోయి ఓ మాధవా అందాల రాధ అలిగింది వేగ రావోయి - పి. భానుమతి
36. విడిచితి బంధువర్గముల వీడిత ప్రాణము (పద్యం) - మాధవపెద్ది - చింతామణి నాటకము
37. శాస్త్రములెల్లను చదివిన లేస్సయా మనస్సు (పద్యం) - కె. రఘురామయ్య
38. సిరికిన్ చెప్పడు శంఖచక్రయుగమున్ ( పద్యం) - పి.లీల
39. హైందవ సుందరీమణులకాత్మవిభుండె జగత్ర (పద్యం) - పి. లీల - చింతామణి నాటకము3 comments:

 1. ఈ చిత్రంలో ఇన్ని పాటలున్నాయన్న సంగతి
  ఇప్పడి దాక తెలియదు.

  ReplyDelete
 2. ఈ పాటలు ఎక్కడ ఉన్నాయండీ ? డౌన్ లోడ్ చేసుకోవడము , వినడము ఎలా ?

  ReplyDelete
 3. ఈ site లో వివరాలు మాత్రమె లభ్యమవుతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ వినటము download చేసుకోవటము కుదరదు. మీరు వినాలనుకుంటే http://www.sakhiyaa.com/chintamani-1956-%E0%B0%9A%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%A4%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%A3%E0%B0%BF/ లో వినవచ్చు.

  ReplyDelete