Saturday, April 21, 2012

రామదాసు - 1964


( విడుదల తేది : 23.12.1964 బుధవారం )
వి.ఎస్. ఫిలింస్ వారి
దర్శకత్వం: నాగయ్య
సంగీతం: నాగయ్య,అశ్వద్ధామ,ఓగిరాల మరియు పద్మనాభశాస్త్రి
తారాగణం: నాగయ్య,కన్మాంబ,రామశర్మ,గుమ్మడి, లింగమూర్తి
అతిధి నటులు: ఎన్.టి.రామారావు,అక్కినేని,శివాజీగణేశన్,అంజలీదేవి,రేలంగి

01. అదిగో బద్రాద్రి ఇదిగో చూడండి - ఘంటసాల,పి.బి.శ్రీనివాస్,కోమల,మల్లిక్ బృందం 
02. ఇక్ష్వాకు కుల తిలక ఇకనైన పలకవా రామచంద్రా - నాగయ్య
03. ఏ దేశమున నుండువారు - మాధవపెద్ది,శిరికారి గోవిందరాజన్, సుందరం
04. ఏతీరుగ నను దయచూచెదవో ఇనవంశోత్తమ రామా - నాగయ్య
05. ఓం నమో విఘ్నేశ్వరాయ ఓం నమో నారాయణాయ (శ్లోకం) - ఘంటసాల 
06. ఓ సాధులారా ఓ భక్తులారా శ్రీరామచంద్రుని సేవింప - నాగయ్య, టి.జి. కమల బృందం
07. కరిరాజ వరద నే శరణు వేడినగాని కరుణ నీమది (పద్యం) - నాగయ్య
08. కైసా షిరీన్ వహ్వా షిరీన్ అచ్చా షరీన్ కైసా షరీన్ - జిక్కి బృందం
09. కాహేకా రోనా ధొనా హై హోకె రహేగా జో హోనాహై - మహమ్మద్ రఫీ
10. కోదండరామ కోదండరామ కోదండమాం పాహి - నాగయ్య బృందం
11. కొలిచిన భత్యము క్రింద పెట్టరా కోదండరామా - నాగయ్య
12. చేతన్ లేదొక గవ్వ నాకు నిధి యా సీతామనోనాధుడే (పద్యం) - నాగయ్య
13. చోరులు కోరని నిధియై పేరాశను పెంచు ఖలులు (పద్యం) - మంగళంపల్లి
14. దర్‌శన్ దేనా రామా తరస్ రహే హై హం - మహమ్మద్ రఫీ
15. ధన్యుడనైతిని ఓ దేవా తారక మంత్రం కోరిన దొరికెను - నాగయ్య
16. దిల్‌కో హమారే చైన్ నహీ హై దేఖే బినా రాం కైసే జాయె - మహమ్మద్ రఫీ
17. దౌలత్ దునియా తన్‌కి ఖుషీ హై హాలత్‌కో తో - మహమ్మద్ రఫీ
18. నరహరిని నమ్మక నరులను నమ్మిన నరజన్మమీడేరునా - నాగయ్య
19. నామ్ రామ్‌సె జ్యాదా భాయీ నామ రామసే జ్యాదా - మహమ్మద్ రఫీ బృందం
20. నిరాధారుడై నిల్చు నిర్భాగ్యుడైనన్ పరాధీనతన్ చెందు (పద్యం) - నాగయ్య
21. పాహిమాం శ్రీరామా యంటే పలుకవైతివి రామా - నాగయ్య
22. బద్రాద్రి రఘురాము భజనకు చనుచుండు బంధుమిత్ర - నాగయ్య
23. మంగళ మనరే మంగళ మనరే అంగన నెల్లరుగూడి - టి.జి.కమల
24. మము బ్రోవమని చెప్పవే సీతమ్మ తల్లి మము బ్రోవమని - నాగయ్య
25. మా బావ మంచివాడు బలే మంచివాడు బలే మంచివాడు - పి.సుశీల
26. మాయాకా సంసార్ హై సారా మాయాకా సంసార్ దౌలత్ - మహమ్మద్ రఫీ
27. మునినాధ రాముడు ననుగన్న తండ్రియా కంజాక్షి (పద్యం) - టి.జి.కమల
28. మోహనాకారా రామా మోహవిదారక రామా - శూలమంగళం సోదరీమణులు
29. మొగిసి జవయఙ్ఞములు సేయ ముక్తి లేదు (పద్యం) - మంగళంపల్లి
30. మొహాసి తీర్దాల మునిగిన ముక్తి లేదు భక్తితో (పద్యం) - మంగళంపల్లి
31. రామదాసుగారు ఇదిగో రసీదండుకోండి - మాధవపెద్ది,నాగయ్య
32. రాముడే సృజియించెను నను రాముడే కాంతన్ (పద్యం) - నాగయ్య
33. రాముడొక్కడె నాకు బ్రతిపన్న భాగ్యంబు జీవనాధారంబు - నాగయ్య
34. రామా రామా రామా యనరాదా రఘురామా యనరాదా - నాగయ్య బృందం
35. రామ పాహిమాం సీతారామ పాహిమాం - శూలమంగళం సోదరీమణులు
36. రామ సుదాంబుది రామా రామా మాపై ఎందు దయరాదు - టి.జి.కమల బృందం
37. రామరామ రఘురామ పరాత్పర రావణ సంహర రణధీరా - నాగయ్య
38. రావే రావే మషూక రంగు నేస్తాము రావే పోర పోర బేఖూఫా - పిఠాపురం, జిక్కి
39. రారండమ్మా రారండమ్మా పిల్లల్లారా రారండి - టి.జి.కమల బృందం
40. రాఘవ ధరణి సుతాదవ గురువిభవ రవికుల పుంగవ - నాగయ్య బృందం
41. శ్రీరామ మంత్రంబు చిత్తోపదేశంబు భవభీతి (పద్యం) - మంగళంపల్లి
42. శ్రీరామా శ్రీ వాసుదేవా హృషీకేశా వైకుంటవాసా (దండకం) - నాగయ్య
43. సీతా ధరాజాత శ్రీలక్ష్మి కమలాక్షి కావవే తల్లి (పద్యం) - నాగయ్య
44. సున్‌బీలే భక్తోంకి పుకార్ తన్‌మన్‌మె జ్వాలా - మహమ్మద్ రఫీ

                                 - ఈ క్రింది పాటలు,పద్యాలు అందుబాటులో లేవు -

01. అరెరె కైసా అజబ్ భరోసా అదాకియా పైసా రాందాస్ - పిఠాపురం
02. ఏ మహనీయ తేజుడు మునీంద్ర నియోగము సిద్ది (పద్యం) - మంగళంపల్లి
03. దశరధరామ గోవిందా మము దయచూడు పాహిముకుందా - నాగయ్య
04. నమ్మితి నీవే దిక్కని యనాధశరణ్య వరేణ్య కేశవా (పద్యం) - నాగయ్య
05. మా భూమివంటి భూమి లేదు మరి భరతభూమి -
06. మిమ్ము నిర్మంచిన మేటిదేవుడొకింత యాలయం (పద్యం) - నాగయ్య, టి.జి.కమల
07. శుద్ద బ్రహ్మ పరాత్పర రాం కాలాత్మక పరమేశ్వర రాం - నాగయ్యNo comments:

Post a Comment