Tuesday, September 11, 2012

డబ్బింగ్ సినిమాలు


ఇద్దరు - 1997
50-50 - 1997 
అంతా యింతే - 1955
అంతులేని హంతకుడు - 1968
అందాల రాజా - 1977 
అందీఅందనిప్రేమ - 1965 
అక్కా తమ్ముడు - 1972
అఖండ సౌభాగ్యవతి - 1983
అగ్గిరవ్వ - 1968
అగ్గిరవ్వలు - 1997
అజేయుడు - 1979
ఆడవాళ్ళకి మాత్రమే - 1994
అడవి దొంగలు - 1974
అడవి రాజా - 1970
అడవిపిల్ల - 1966
అడవియోధుడు -1966 
అతను యెవరు - 1955 
అత్త పోరు - 1977 
అత్తింటి కాపురం - 1952
అదృశ్య హంతకుడు - 1965 
అదృష్టవతి - 1963
అద్దాల మేడ - 1964
అనగనగా ఒక రాజు - 1959
అన్నదమ్ముల శపధం - 1980
అనుభవం - 1985
అనుభవించు రాజా అనుభవించు - 1968
అనుమానం - 1961 
అనుమానం పెనుభూతం - 1967
అపూర్వ సహోదరులు 1950
అప్పాజి - 1996
అమరకవి - 1953
అమరజీవి - 1956
అమ్మ కావాలి - 1985
అమృతవర్షిణి - 1997
అమూల్యకానుక - 1961
అమ్మా నాన్న - 1966 
అరబ్బీవీరుడు జబక్ - 1961 
అరుణాచలం - 1997
అర్ధరాత్రి హత్యలు - 1985 
అల్లరి అమ్మాయిలు - 1972
అల్లరి పిల్ల అనుమానపు పెళ్ళాం - 1999
అల్లరి మొగుడు అనుమానం పెళ్ళాం - 1996
అల్లవుద్ద్దీన్ అద్భుత దీపం - 1979
అసాధ్యాలకు అసాధ్యడు - 1980
ఆవేశం - 1980
ఆకలి - 1952 
ఆకర్షణ - 1989 
ఆడపిల్లలు అర్ధరాత్రి హత్యలు - 1974
ఆదర్శ సోదరులు - 1964
ఆదర్శపెళ్ళిళ్ళు - 1969 
ఆదర్శవీరులు - 1962
ఆది పరాశక్తి - 1971 
ఆలీబాబా 40 దొంగలు - 1956 
ఆహూతి - 1950
ఆయుధపూజ - 1995
ఇదే నాతీర్పు - 1982 
ఇంటి దొంగ - 1964
ఇందిర - 1995
ఇదే నా సవాల్ - 1984
ఇదో చరిత్ర - 1979
ఇద్దరు కొడుకులు - 1962
ఇన్‌స్పెక్టర్ - 1953
ఇన్స్పెక్టర్ భవాని - 1992
ఇల్లాలి అదృష్టమే ఇంటికి భాగ్యం - 1959
ఈనాటి ఓ అమ్మాయి - 1986
ఈశ్వర కటాక్షం - 1982
ఉక్కు మనిషి - 1965
ఉత్తమ ఇల్లాలు - 1958
ఉదయగీతం - 1985
ఊరికొక్కడు - 1982
ఎ - 1998
ఎత్తుకు పై ఎత్తు - 1978
ఎదురు లేని నాయకుడు - 1977
ఎవరి అబ్బాయి - 1957
ఎవరి పాపాయి - 1970 
ఎవరు దొంగ - 1961
ఏకైక వీరుడు - 1962 
ఏసు ప్రభువు - 1973
ఒక తల్లి పిల్లలు - 1953
ఓ ఇంటి కధ - 1981
కక్ష శిక్ష - 1976  
కత్తి పట్టిన రైతు - 1961 
కత్తి పోటు - 1966
కధానాయకడు కధ - 1965 
కన్నకూతురు - 1960
కన్నె పిల్ల - 1966 
కన్యకా పరమేశ్వరీ మహాత్యం - 1961
కర్ణ - 1964
కల్కి- 1997 
కలియుగ భీముడు - 1964 
కలిసొచ్చిన కాలం - 1974
కల్యాణ రాముడు - 1980 
కల్యాణి - 1960 
కవల పిల్లలు - 1964
కష్ట సుఖాలు - 1961
కాంచన - 1952
కార్మిక విజయం - 1960 
కాలం మారింది - 1966
కాలచక్రం - 1967
కాలాంతకుడు - 1960
కాశ్మీరు బుల్లోడు - 1976 
కిలాడి దొంగలు - 1969
కిలాడి సి.ఐ.డి. 999 - 1970
కిలాడీ దొంగలు - 1974
కిలాడీ శంకర్ - 1971
కేడి రౌడి - 1976  
కొ౦టె పిల్ల - 1967
కొండవీటి దొంగ - 1958 
కొండవీటి వీరుడు - 1975
కొండవీటి సింహం - 1969 
కొడుకులు కోడళ్లు - 1963 
కొత్తదారి -1959 
కొరడా వీరుడు - 1961
కోటివిద్యలు కూటికొరకే - 1976  
కోటీశ్వరుడు - 1970 
కోయంబత్తూరు ఖైది - 1968
ఖడ్గ వీరుడు - 1962
ఖైది పెళ్లి - 1975 
గంధర్వ కన్య - 1957
గజదొంగ గంగన్న - 1969
గడుసు పిండం - 1984
గలాటా పెళ్ళిళ్ళు - 1968 
గాంధారి గర్వభంగం - 1959 
గురు దక్షిణ - 1973
గూడచారి 003 - 1971
గూడచారి 115 - 1971
గొప్పి౦టి అమ్మాయి - 1959
గోల్కొండ గజదొంగ - 1980
గోవా సి.ఐ.డి. 999 - 1969
గౌరవము - 1974
ఘరానా దొంగలు - 1971
ఘరానా హంతకుడు - 1965
చట్టం - 1983
చలాకీ పిల్ల - 1965
చిత్తూరు రాణి పద్మిని - 1963 
చిన్నన్న శపధం - 1961 
చెవిలో రహస్యం - 1959
చేతిలో చెయ్యేసి చెప్పు - 1977
జంగిల్ రాణి - 1960 
జగత్ కంత్రీలు - 1971
జగత్ మొనగాళ్ళు - 1971 
జగదేక సుందరి - 1961 
జగన్మోహిని - 1953 
జపాన్ రాముడు - 1977
జల్సాబుల్లోడు - 1974
జై సంతోషి మాతా  - 1982 
జాక్ పాట్ లో గూడాచారి - 1970
జింబో - 1959 
జింబో నగర ప్రవేశం - 1960 
జీవ భూమి - 1961
జీవిత నౌక - 1951
జేబుదొంగ - 1961 
జ్ఞానేశ్వర్ - 1963
టిక్ టిక్ టిక్ - 1982
టౌన్ బస్ - 1957  
డబ్బారాయుడు సుబ్బారాయుడు - 1968 
డ్రైవర్ మోహన్ - 1969
తండ్రి - 1953
తలవంచని వీరుడు - 1957 
తల్లి ఇచ్చిన ఆజ్ఞ - 1961 
తల్లి మనసు - 1976  
తల్లిని మించిన తల్లి - 1971
తల్లిలేని పిల్ల - 1977
తిండిపోతు రాముడు - 1971
తిరుగుబాటు వీరుడు - 1974
తిరుపతి - కన్యాకుమారి యాత్ర - 1972
తుపాకి రంగడు - 1970
త్యాగమూర్తులు - 1963 
దగాకోరులు - 1980
దశావతారములు - 1962 
దశావతారములు - 1976  
దసరా పిచ్చోడు - 1973
దున్నేవాడిదే భూమి - 1975 
దెబ్బకు దెబ్బ - 1968
దెబ్బకు దెబ్బ - 1983
దేవీకన్యాకుమారి - 1983
దేవుడిచ్చిన భార్య - 1977
దేసింగురాజు కధ - 1960 
దైవ శాసనం - 1966
దొంగ నోట్లు - 1964 
దొంగ బంగారం - 1964 
దొంగను పట్టిన దొర - 1964 
దొంగలకు దొంగ - 1966 
దొంగలకు మించిన దొంగ - 1971 
దొంగలు చేసిన దేవుడు - 1977
దొంగలు దొరలు - 1969
దొంగల్లో మొనగాడు - 1975
దొరలా దొంగలా - 1969
దోపిడి దొంగలు - 1968 
ధనమే ప్రపంచ లీల - 1967 
ధర్మపరీక్ష - 1976  
ధర్మయుద్ధం - 1979 
ధర్మాత్ముడు - 1977
ధాన్యమే ధనలక్ష్మి - 1967
నన్ను ప్రేమించు - 1977
నరాంతకుడు - 1963 
నవయువతి - 1967
నవరత్న ఖడ్గ రహస్యం - 1964
నన్ను ప్రేమించు - 1977
నాపేరే జాని -1982
నా మాటంటే హడల్ - 1969
నాగ పూజామహిమ - 1975
నాగజ్యోతి - 1966 
నాగదేవత - 1963 
నాగపంచమి - 1956
నాగమోహిని - 1957 
నాగమోహిని - 1979
నారద వినోదం - 1976  
న్యాయం ఖరీదు - 1981 
నిప్పులాంటి ఆడది - 1976  
నిరపరాధి - 1963 
నువ్వే - 1967 
నువ్వే నా శ్రీమతి - 1988 
నేనిన్ను మరువలేను - 1979
నేరం ఎవరిది - 1977
నేరస్తులు - 1966
పగ - 1971
పగపట్టిన మనిషి - 1975
పచ్చని సంసారం - 1961 
పట్నం వచ్చిన పసిపాప - 1983
పడుచు పిల్ల పగటి దొంగలు - 1975
పతి గౌరవమే సతికానందం - 1962
పతిభక్తి - 1958
పతియే ప్రత్యక్ష దైవం - 1955 
పతివ్రత - 1960 
పల్లెటూరి సింహం - 1982 
పరాశక్తి - 1952
పరోపకారి - 1973
పవిత్ర ప్రేమ - 1962 
పాప పరిహారం - 1961
పాపల భైరవుడు - 1961
పార్వతి మళ్ళి పుట్టింది - 1982
పాములు పెంచిన పసివాడు - 1976  
పార్వతీ విజయం - 1962
పులి చేసిన పెళ్లి - 1958
పూలపిల్ల - 1968
పెద్దకోడలు - 1959
పెద్దమనిషి - 1975 
పెళ్ళంటే భయం - 1967
పెళ్ళికూతురు - 1951
పెళ్లి కళ వచ్చేసిందే బాల - 1997
పెళ్ళిపందిరి - 1966
పోస్ట్ మన్ రాజు - 1968
ప్రచండ వీరుడు - 1976 
ప్రజాశక్తి - 1962
ప్రాణ స్నేహితుడు - 1972
ప్రాయశ్చిత్తం - 1962
ప్రేమ మనసులు - 1969
ప్రేమ లీలలు - 1976  
ప్రేమకధ - 1968 
ప్రేమకు అంతం ఏది - 1981 ?
ప్రేమలేఖలు - 1953
ప్రేమ సాగరం - 1983
ప్రేమా - ధర్మమా - 1976  
ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకో - 1965
పైలెట్  ప్రేమ్ నాథ్ - 1980
బంగారు పతకం - 1976  
బంగారుభూమి - 1951
బందిపోటుముఠా - 1980 
బడిప౦తులు - 1958
బలరామ శ్రీకృష్ణ కధ - 1970
బలవంతపు పెళ్లి - 1969
బస్తి పిల్ల భలే దొంగ - 1974
బస్తీమే సవాల్ - 1972
బస్తీలో భూతం - 1968 
బాగ్దాద్ గజ దొ౦గ - 1960
బాగ్దాద్ వీరుడు - 1975 
బావ దిద్దిన కాపురం - 1972
బుల్లెట్ బుల్లోడు - 1972
బుల్లెట్ బుల్లోడు - 1977
బుల్లెబ్బాయి పెళ్లి - 1973
బొమ్మలాట - 1970
బ్రహ్మముడి - 1976  
భక్త కనకదాసు - 1965
భక్త విజయం - 1960
భక్త శిరియాళ - 1980
భయంకర గూఢచారి - 1970
భయంకర్ బడా చోర్ - 1968
భలేరాజా - 1977 
భాగ్యవంతులు - 1962
భామా - రుక్మిణి - 1983
భారత్ నివాస్ - 1977
బాల యేసు - 1984
భీమ ప్రతిఙ్ఞ - 1965
భూలోక రంభ - 1958
మ౦త్రవాది - 1959
మంచికోసం - 1976  
మదనమంజరి - 1961 
మధుర గీతం - 1982
మద్రాస్ టూ హైదరాబాద్ - 1969
మనసిచ్చి చూడు - 1971
మనసిచ్చిన మగువ - 1960
మనసున్న మనిషి - 1977
మనోహర - 1954
మన్మధ లీల - 1976
మమకారం - 1963
మరో ప్రేమ కధ - 1980
మహా భారతం - 1963
మహా శక్తి మహిమలు - 1973
మహాదేవి - 1958
మహారధి కర్ణ - 1960
మహాలక్ష్మి మహిమ - 1959
మహావీర భీమసేన - 1963
మహావీర మయూర - 1976  
మహిషాసుర మర్దిని - 1959
మహేశ్వరీ మహత్యం - 1976  
మా అన్నయ్య - 1966
మాంగల్య విజయం - 1968
మాంగల్యమే మగువ ధనం - 1965
మామంచి తల్లి - 1976  
మాయా మందిరం - 1968
మాయా మశ్చీంద్ర - 1961
మాయా మోహిని - 1962
మాయాజాలం - 1963
మాయింటి జ్యోతి - 1972
మారని మనసులు - 1965
మావూరి అమ్మాయి - 1960
మాస్టారమ్మాయి - 1964
మిస్ జూలీ ప్రేమ కధ - 1975
ముగ్గురు అమ్మాయిలు 3 హత్యలు - 1965
ముగ్గురు కొడుకులు - 1952
ముగ్గురు మిత్రులు - 1967
ముగ్గురు వీరులు - 1960
ముద్దుపాప - 1968
మురిపించే మువ్వలు - 1962
ముళ్ళకిరీటం - 1967
ముల్లు పువ్వు - 1979
ముసుగు వీరుడు - 1961
మూఢనమ్మకాలు - 1963
మెట్టెల సవ్వడి - 1982 
మేమే మొనగాళ్ళం - 1971
మేరీ మాత - 1971
మొనగాళ్ళు మోసగాళ్ళు - 1974
మోసగాళ్ళకు సవాల్ - 1976  
యవ్వనం మురిపించింది - 1977
యెవరా స్త్రీ - 1966 
యోధాన యోధులు - 1961
రంగన్న శపధం - 1972
రంగమహల్ రహస్యం - 1970
రంగూన్ రాజా - 1982 
రంగేళి రాణి - 1975
రక్త కన్నీరు - 1956
రక్త తిలకం - 1964
రత్నగిరి అమ్మోరు - 1999 
రత్నగిరి రహస్యం - 1957
రహస్య పోలీస్ 333 - 1969
రాగద్వేషాలు - 1976
రాగాలు అనురాగాలు - 1977 
రాజ ద్రోహి - 1965
రాజ రాజ చోళుడు - 1976  
రాజపుత్రి రహస్యము - 1957
రాజా - 1972
రాజా కోరిన రోజా - 1977
రాజాధి రాజు కధ - 1963
రాజ్యకాంక్ష - 1969
రాణి చెన్నమ్మ - 1961
రాణి రంగమ్మ- 1956
రాణి సంయుక్త - 1963
రిక్షా రాముడు - 1972
రైతు వీరుడు - 1970
క్ష్మి నిర్దొషి - 1977
లవ్ మేరేజి - 1959
లోకం చుట్టిన వీరుడు - 1973
లోకం మారాలి - 1973
వజ్రాల దొంగ - 1976  
వనసుందరి - 1964
వసంత కోకిల - 1982
వాణి దొంగలరాణి - 1974
వాణి విజయం - 1977 
వి.ఐ.పి - 1997 
విచిత్ర ప్రేమ - 1971 
విచిత్ర వివాహం - 1970
విచిత్ర వీరుడు - 1962 
విచిత్ర సోదరులు - 1968
విజయకోట వీరుడు - 1958
విజయనగర వీరపుత్రుని కధ - 1963
విధి - 1968
విప్లవ వీరుడు - 1961
విప్లవ స్త్రీ - 1961
విప్లవం వర్ధిల్లాలి - 1970
విరిసిన వెన్నెల - 1961
వీర జగ్గడు - 1960
వీర పుత్రుడు - 1962
వీర ప్రతాప్ - 1958
వీర ప్రతిజ్ఞ - 1967
వీర మార్తాండ - 1965
వీర సామ్రాజ్యం - 1961
వీరఖడ్గం - 1958
వీరఘటోత్కచ - 1959
వీరపాండ్య కట్ట బ్రహ్మన్న- 1959
వీరసింహ - 1959
వీరసేనాపతి - 1964
వీరాధివీరుడు - 1961
వెయ్యిరూపాయల నోటు - 1968
వేగుచుక్క - 1957
శభాష్ రంగా - 1967 
శివగంగ వీరులు - 1960
శివజలంధర యుద్దం - 1977
శివభక్త విజయము - 1981 
శివరాత్రి మహత్యం - 1965 
శివలీలలు - 1967
శృంగార లీల - 1976  
శ్రీ కంచి కామాక్షి - 1980 
శ్రీ కనకదుర్గ మహిమ - 1973 
శ్రీ కన్యకాపరమేశ్వరి కధ - 1972
శ్రీ కృష్ణ పాండవ యుద్ధం - 1960
శ్రీ చాముండేశ్వరి మహిమ - 1975 
శ్రీ జగన్నాధ మహత్యం - 1955
శ్రీ తిరుపతి క్షేత్ర మహత్యం - 1978
శ్రీ మంత్రాలయ రాఘవేంద్రస్వామి మహత్యం -1987
శ్రీ మహా విష్ణు మహిమ - 1971 
శ్రీరామ భక్త వీర హనుమాన్ - 1994 
శ్రీ శివకుమార సంభవం - 1981
శ్రీ శైల మహత్యం - 1962
శ్రీ సుభ్రమణ్య స్వామి కధ - 1970
శ్రీ వళ్ళీకల్యాణం - 1962
శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు - 1971
శ్రీకృష్ణ మహిమ - 1967 
శ్రీకృష్ణ లీల - 1971
శ్రీకృష్ణ లీలలు - 1958
శ్రీమంతులు - 1968
శ్రీరామ భక్త హనుమాన్ - 1958
శ్రీవెంకటేశ్వర కల్యాణం - 1974
స౦చారి - 1960
స౦పూర్ణ రామాయణ౦ - 1959
స౦పూర్ణ శివపురాణము - 1976
సంజీవని రహస్యం - 1965
సంపూర్ణ తీర్థయాత్ర - 1972 
సంపూర్ణ మహాభారతం - 1965
సంపూర్ణ శివ పురాణం - 1976
సంపూర్ణరామాయణం - 1961 
సత్యవంతుడు - 1980
సత్యభామా పరిణయం - 1962
సరస్వతీ శపధం - 1967
సర్వర్ సుందరం - 1966
సవాల్ కు సవాల్ - 1972
సామ్రాట్ పృధ్వీరాజ్ - 1962
సాహసవీరుడు - 1956
సి ఐ డి - 1956
సి౦గారి - 1952
సింగన్న శపధం - 1977 
సింగపూర్ సి.ఐ.డి - 1965
సింగపూర్ హంతకులు - 1970
సింద్ బాద్. ఆలీబాబా. అల్లాడీన్ - 1965 
సికింద్రాబాద్ సి.ఐ.డి - 1971 
సీత (లవ - కుశ)- 1961
సెబాష్ పిల్లా - 1959
సౌభాగ్యవతి - 1959
స్త్రీ జీవితం - 1962
స్త్రీ శపధం - 1959
స్త్రీ హృదయం - 1961
స్వర్గం - 1971
స్వామి అయ్యప్ప - 1979
హంతకుడెవరు ? - 1964
హంతకుని హత్య - 1967
హనుమాన్ పాతాళ విజయం - 1959
హనుమాన్ విజయం - 1974
హల్లో పార్ట్ నర్ - 1975 
హిమబిందు - 1982
హీరో - 76 - 1976  

No comments:

Post a Comment